:  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับโรงเรียน   ทำเนียบผู้บริหาร  บุคลากรโรงเรียน  เฟสบุ๊คโรงเรียน  :  ห้องสมุดโรงเรียน  :  ศิษย์เก่าดีเด่น  เว็บไซต์เดิม  ติดต่อโรงเรียน


รหัส QR Code
โรงเรียนสวนอนันต์ 

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสวนอนันต์


 

วีดีทัศน์ สวนอนันต์

BMC NEWS
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศสวนอนันต์
และอำลาสถาบัน

 
เฟสบุ๊กส์ แฟนเพจ

    โรงเรียนสวนอนันต์
    ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนอนันต์

    สวนอนันต์ Fan club

 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

    รับฟังความคิดเห็น

 
ตารางเรียน นักเรียน

  Ω ภาคเรียนที่ 1 / 2566
  Ω ภาคเรียนที่ 2 / 2566

 

ผลการเรียนออนไลน์

  Ω  ครูบันทึกผลการเรียน
 
Ω  นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน
 

บทเรียนออนไลน์

 
 
Ω  ครูกนกพร ธนู
  Ω  ครูนพดล บุญศรี
  Ω  ครูจิรภา เฮียงโฮม
  Ω  ครูพฤธ รุ่งเจริญวัฒนกิจ
  Ω  ครูมะนิดดา เกตุสุข
  Ω  ครูระวิวรรณ โพธิ์นอก  
 
Ω  ครูอิทธิพัทธ์ อาศัยราษฏร์

  Ω  ครูณัฐวีร์ อัมพันศิริ
  Ω  ครูอรุณ ตั้งมโนกุล
 
 

เวลาไม่เคยรอใคร 

 

ลงชื่อทำงานออนไลน์

 

จำนวนผู้เข้าชม


counter free

กด Ctrl+F5 : เพิ่อทำให้ ข้อมูลข่าวสาร หน้าเว็บไซต์ อัปเดต เป็นปัจจุบัน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์

 

กลุ่มบริหาร/หน่วยงาน

 Ω  กลุ่มบริหารวิชาการ
 
Ω  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
Ω  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
Ω  กลุ่มบริหารทั่วไป
 


แบบฟอร์มข้อตกลง ว.PA

 

เอกสารโรงเรียน

  Ω  มาตราฐานสถานศึกษา
  Ω  รายงานการประเมินตนเอง

 

คำสั่งโรงเรียน
 

คำสั่งโรงเรียน 2564 (1 - 79)

 

คำสั่งโรงเรียน 2565  ภาคเรียนที่ 1

 

คำสั่งโรงเรียน 2565  ภาคเรียนที่ 2

 

คำสั่งโรงเรียน 2566  ภาคเรียนที่ 1

 

ำสั่งโรงเรียน 2566  ภาคเรียนที่ 2

 

 

สารสนเทศโรงเรียน 

 

วารสารโรงเรียน 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่ผ่านมาโรงเรียนสวนอนันต์ : SUANANUN SCHOOL

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Under The Office of the Secondary, Education Region 1 Office of Basic Education, Ministry of Education
ที่ตั้ง : เลขที่ 65 ซอยอิสรภาพ 39 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-411-0721  โทรสาร : 02-412-1164

Location: 65, Soi Itsaraphop 39, Itsaraphap Road, Bangkok Noi District, Bangkok, 10700 : 13.751672, 100.475732
E-mail :: webmaster@suananun.ac.th , sn.suananun@gmail.com