ติดต่อโรงเรียน .....................................
 
          โรงเรียนสวนอนันต์
       
           65 ซอยอิสรภาพ39 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
           เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
            โทรศัพท์ 0-2411-0721 และ 0-2418-0771 โทรสาร 0-2412-1164
       

  สายรถเมล์ที่ผ่านฝั่งถนนจรัญสนิทวงศ์ 42 57 68 80 81 108 146 157 171 175 509
  สายรถเมล์ที่ผ่านฝั่งถนนอิสรภาพ 40 56 149 177