หน้าแรกขั้นตอนการลารายชื่อครูและบุคลากรข้อมูลอัตรากำลังข้อมูลการย้ายการขอมีบัตรข้าราชการดาวน์โหลดเอกสารจำนวนนักเรียน

โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบประเมินกิจกรรมต่างๆ


Copyright 2020 : www.suananun.ac.th/personnel, All Rights Reserved.
พัฒนาโดย นางสาวมณฑยา  เสาวรส: จอภาพที่เหมาะสม 1024 x 768 Pixels.
ทดสอบ Web Browser โดยใช้โปรแกรม Google Chrome 10, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 4.0

โรงเรียนสวนอนันต์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ