รายวิชา ง33201 การสร้างเว็บไซต์

คำอธิบายรายวิชา  
โครงสร้างรายวิชา  
ภาระงานและคะแนน  
   
บทเรียนออนไลน์
workshop การสร้างพื้นหลังสำหรับเว็บ
workshop การสร้างโลโก้หน้าเว็บ
workshop การสร้างปุ่มกดสำหรับใช้ในเว็บเพจ
workshop การจัดการเกี่ยวกับภาพที่จะนำมาใช้ในหน้าเว็บ
workshop การใส่กรอบให้กับภาพ (Frame)
workshop การสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบเว็บ - ข้อความ
workshop การสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบเว็บ - สัญลักษณ์
workshop การสร้างป้ายโฆษณา (ฺBanner)
ภาษา HTML
Tag ภาษา HTML เบื้องต้น
สื่อการสอนภาษา HTML