รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์

 

หน่วยที่ 1 การอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์จากระบบเครือข่าย

หน่วยที่ 2 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver

 

ใบความรู้ที่ 2.1 องค์ประกอบของโปรแกรม Dreamweaver

 

ใบความรู้ที่ 2.2 การใช้เครื่องมือปรับแต่งหน้าเว็บเพจ

 

ใบความรู้ที่ 2.3 การสร้างและแก้ไขตาราง

 

ใบความรู้ที่ 2.4 การสร้างการเชื่อมโยงภายในและภายนอก

 

ใบความรู้ที่ 2.5 การใช้เฟรมเซ็ตในการสร้างหน้าเว็บ

หน่วยที่ 3 การเสริมแต่งเว็บให้มีชีวิตชีวา

 

ใบความรู้ที่ 3.1 การใช้ Behavior ในรูปแบบต่าง ๆ

 

ใบความรู้ที่ 3.2 การสร้างการเชื่อมโยงด้วย Image Map

 

ใบความรู้ที่ 3.3 การใช้ Flash สร้าง Animation หน้า home

 

ใบความรู้ที่ 3.4 การสร้างนาฬิกาด้วย Flash

 

ใบความรู้ที่ 3.5 การสร้างวันที่ด้วย Flash

 

ใบความรู้ที่ 3.6 การใช้ฟอร์มสร้างเครื่องมือในการค้นหาข้อมูล

หน่วยที่ 4 การสร้างแกลลอรี่

 

ใบความรู้ที่ 4.1 การใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับหน้าเว็บ

 

ใบความรู้ที่ 4.2 การสร้างแกลลอรี่ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

หน่วยที่ 5 การตกแต่งเว็บเพจให้ทันสมัยในโลกปัจจุบัน

 

ใบความรู้ที่ 5.1 การแทรกเว็บเคาน์เตอร์

 

ใบความรู้ที่ 5.2 การแทรกวีดีโอลิงค์จาก Youtube

 

ใบความรู้ที่ 5.3 การสมัคร FanPage ของ Facebook และแทรกหน้า Fanpage

 

ใบความรู้ที่ 5.4 การฝังแผนที่ลงหน้าเว็บ

หน่วยที่ 6 การพัฒนาเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ตามองค์ประกอบ