ภาพกิจกรรมโรงเรียนสวนอนันต์
 
 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  2562 : 2563 : 2564 : 2565 <== Click

ภาพกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2566

31 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2566
ออกกำลังกายยามเช้า
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

29 พฤษภาคม 2566
โรงเรียนสวนอนันต์ขอขอบพระคุณ
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ได้มอบนมและขนมอร่อยๆมาให้เด็กๆ

26 พฤษภาคม 2566
การประชุมชี้แจง
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ปีการศึกษา 2566

26 พฤษภาคม 2566
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
โฮมรูมและเอกสาร
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)

25 พฤษภาคม 2566
นักเรียนร่วมอบรมโครงการ
สางเสริมการสภาเด็กและเยาวชน
ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

23 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

19 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมเลือกชุมนุม

16 พฤษภาคม 2566
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวนอนันต์
ส่งคุณครูดิเรกและคุณครูณัฐวุฒิ
กรณีย้ายและบรรจุแต่งตั้ง
โรงเรียนวัดป่าประดู่และ
โรงเรียนวัดหนองปาตอง

15 พฤษภาคม 2566
ยินดีต้อนรับการเปิดเทอมวันแรก
นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน

12 พฤษภาคม 2566
ปฐมนิเทศก์นักเรียนเข้าใหม่
ภาคเรีนยที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566

10 พฤษภาคม 2566
ประชุมครูประจำเดือน
เตรียมความพร้อมสำหรับ
ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

10 พฤษภาคม 2566
มอบตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

10 พฤษภาคม 2566
รับมอบตัวนักเรียนรอบ 2

10 พฤษภาคม 2566
ติดตั้งป่ายประชาสัมพันธ์
เชิญชวนชาว กทม. ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

9 พฤษภาคม 2566
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
เข้าร่วมการอบรมเพิ่มศักยภาพครู
ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก

8 พฤษภาคม 2566
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
เข้าร่วมการอบรมเพิ่มศักยภาพครู
ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก
และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์
 
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์
 

ภาพกิจกรรม เดือนเมษายน 2566
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์
 

5 เมษายน 2566
การประชุมสรุปผลการเก็บข้อมูล
สุขภาพนักเรียนด้วยแบบสอบถาม
และรับมอบเงินสนับสนุน
จากโครงการบางกอกน้อยโมเดล 2
ณ ห้องประชุม A202
ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น 2 รพ.ศิริราช
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
๕ เมษายน ๒๕๖๖
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์
 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์

 

2 เมษายน 2566
รับมอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2566

1 เมษายน 2566
รับมอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม เดือนมีนาคม 2566

31 มีนาคม 2566
พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

31 มีนาคม 2566
พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

29 มีนาคม 2566
คณะกรรมการ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เตรียมงานปัจฉิม

29 มีนาคม 2566
คณะกรรมการ
รับรายงานตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

27 มีนาคม 2566
คณะกรรมการสัมภาษณ์
และต่อสัญญา นักการภารโรง

27 มีนาคม 2566
ประชุมครูประจำเดือน
ครั้งที่ 4/2566

20 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

17 มีนาคม 2566
ประเมินครูผู้ช่วย
นายราเชน  ขาวศรี

11 มีนาคม 2566
รับสมัครนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566

10 มีนาคม 2566
ประกาศผลสอบ
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565

8 มีนาคม 2566
ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2566

7 มีนาคม 2566
ประชุมครูประจำเดือน
ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2566

3 มีนาคม 2566
การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
การไว้ทรงผมของนักเรียน

1 มีนาคม 2566
การทดสอบโอเน็ต
ณ ห้องคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนวัดเจ้าอาม

28 กุมภาพันธ์ 2566
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าค่ายทักษะชีวิต (วิชาการ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย

28 กุมภาพันธ์ 2566
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
มัธยมศึกษาตอนต้น

24 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ณ ค่ายลูกเสือเสาวลักษณ์

23 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ณ ค่ายลูกเสือเสาวลักษณ์

22 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ณ ค่ายลูกเสือเสาวลักษณ์

21 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ
"SN OPEN HOUSE"
2023

20 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนวัดเจ้ามูล

20 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนวัดบางขุนนนท์

17 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ปีการศึกษา 2566

17 กุมภาพันธ์ 2566
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย
ในเทศการวาเลนไทน์
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

16 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนวัดอัมพวา

16 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมภาคสนาม ชั้นปี 3 ชาย
7 - 11 ก.พ. 66 (เขาชนไก่)
ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

15 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมครู

15 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

15 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

14 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนวัดนาคกลาง 

13 กุมภาพันธ์ 2566
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566

12 กุมภาพันธ์ 2566
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนชิโนรส

10 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนวัดศรีสุดาราม

9 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

8 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมครูประจำเดือน
 

6 กุมภาพันธ์ 2566
สัมภาษณ์พนักงานราชการ
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

3 กุมภาพันธ์ 2566
"ลงพื้นที่"
โครงการส่งเสริมโอกาส
พาน้องกลับมาเรียน

3 กุมภาพันธ์ 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
สวทช นักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

3 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

1 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
นักเรียนครูและผู้บริหาร
ร่วมกันออกกำลังกายยามเช้า

ภาพกิจกรรม เดือนมกราคม 2566

31 มกราคม 2566
สำรวจค่ายเสาวลักษณ์
และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

31 มกราคม 2566
โครงการแนะแนวสัญจร 66
โรงเรียนวัดประยุรวรวงศาวาส

27 มกราคม 2566
ท่านศึกษานิเทศก์เยี่ยมชม
การทดสอบระบบ O-net
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

27 มกราคม 2566
โครงการพัฒนาระบบดูแลและ
สร้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่าน
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ

26 มกราคม 2566
นิเทศก์การสอน

23 มกราคม 2566
โครงการพัฒนาระบบดูแลและ
สร้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่าน
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
(ศิริราชสานสองวัย บางกอกน้อยโมเดล)

20 มกราคม 2566
กิจกรรมวันตรุษจีน

18 มกราคม 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
นักเรียนครูและผู้บริหาร
ร่วมกันออกกำลังกายยามเช้า

13 มกราคม 2566
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

13 มกราคม 2566
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

11 มกราคม 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4 มกราคม 2566
ประชุมครูประจำเดือน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
อาคาร 2 ชั้น 2 หลังห้องสมุด

4 มกราคม 2566
นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
ให้กับนักเรียนและกรรมการ

4 มกราคม 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
นักเรียนครูและผู้บริหาร
ร่วมกันออกกำลังกายยามเช้า

3 มกราคม 2566
โรงเรียนสวนอนันต์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม
นักเรียนและคุณครูที่ได้ร่วมแข่งขัน
กิจกรรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70