ภาพกิจกรรมโรงเรียนสวนอนันต์
 
 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  2562 : 2563 : 2564 : 2565 : 2566  <== Click

ภาพกิจกรรม เดือนมีนาคม 2567

30 มีนาคม 2567

การรับมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567
 

 29 มีนาคม 2567

 พิธีมอบประกาศนียบัตร
 และปัจฉิมนิเทศ
 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
 ปีการศึกษา 2566

23 มีนาคม 2567

การรายงานตัว
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ
และมอบตัวนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
(ม.1 และ ม.4)


22 มีนาคม 2567

คณะโรงเรียนสวนอนันต์
ร่วมแสดงความยินดีที่ครูณัฐวีร์ อัมพันศิริ
 ได้รับการบรรจุข้าราชการครู
 ที่โรงเรียนบ้านชากไทย จัวหวัดจันทบุรี

19 มีนาคม 2567

ดช.ภัทรกรณ์ ขุนใหญ่
ดช.ภูมิรพี มงคลสงวน
นายวัฒนภัทร บุญประเสริฐ
ช่วยกันปรับปรุงห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

19 มีนาคม 2567

เจ้าหน้าที่จาก บ.ทีโอที
ติดตั้งระบบไวไฟเพิ่มสองจุด
ใต้อาคารสองและอาคารสาม

19 มีนาคม 2567

การประชุม มูลนิธิเพื่อการศึกษา
 "พร้อมวุฒิดิศ ดิศกุล"
ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 19 มีนาคม 2567

9 มีนาคม 2567

รับสมัครนักเรียน
วันที่ 9 มีนาคม 2567

4-5 มีนาคม 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ "
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
และเทคโนโลยี"
ปีการศึกษา 2566 วันที่ 4-5 มี.ค. 2667
 ณ โรงเรียนบางมดวิทยา
"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

ภาพกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2567

23 กุมภาพันธ์ 2567

แนะแนวศึกษาต่อ
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

23 กุมภาพันธ์ 2567

น้องอำลาพี่
ความทรงจำที่ดี
ตลอดไป

(คลิกชมวีดีทัศน์)

23 กุมภาพันธ์ 2567

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต
บางกอกน้อย
พ่นควันกำจัดยุงในโรงเรียน

19 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน

16 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงพระรูปหล่อ
พระมหากษัตริย์

16 กุมภาพันธ์ 2567

ทำบุญตักบาตร
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 

14 กุมภาพันธ์ 2567

แนะแนวการเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จากโรงเรียนสวนอนันต์ 

11 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (วิชาการ)

 

10 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (วิชาการ)

9 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีมอบเกียรติบัตร
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

9 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมวันตรุษจีน

9 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมครู 

2 กุมภาพันธ์ 2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมติว A-LEVEL
ที่โรงเรียนทวีธาภิเศก

 

1 กุมภาพันธ์ 2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมติว A-LEVEL
ที่โรงเรียนทวีธาภิเศก 

ภาพกิจกรรม เดือนมกราคม 2567

31 มกราคม 2567

คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
จากโรงเรียนสวนกุหลาบ
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานประกันคุณภาพฯ
ของโรงเรียนสวนอนันต์

31 มกราคม 2567

การแข่งขันกีฬากระชับมิตร
ระหว่าง
โรงเรียนสวนอนันต์ กับ
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

31 ม.ค. 2567

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

 

30 ม.ค. 2567

สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
กอ.รมน. จัดนิทรรศการ
และจัดกิจกรรมเผยแพร่
ศาสตร์พระราชา และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 27 ม.ค. 2567

วันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย

26 มกราคม 2567

แนะแนวการศึกษาต่อ
(โรงเรียนโฆษิตสโมสร)

24 มกราคม 2567

คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
 เยี่ยมบ้านและมอบของขวัญปีใหม่

 

24 มกราคม 2567

คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
 เยี่ยมบ้านและมอบของขวัญปีใหม่

22 มกราคม 2567

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
และคณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
เยี่ยมบ้านและมอบของขวัญวันปีใหม่
ให้แก่นักเรียน

19 มกราคม 2567

งานอนามัยโรงเรียน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30
วัดเจ้าอาม เข้าให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 

12 มกราคม 2567

สวนอนันต์สังสรรค์
รับขวัญปีใหม่
12 ม.ค 67

12 มกราคม 2567

วันเด็กแห่งชาติ
 12 ม.ค 67

12 มกราคม 2567

พิธีมอบทุนการศึกษา
12 ม.ค 67

12 มกราคม 2567

พิธีทำบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่ 12 ม.ค 67