:: ข่าวโรงเรียนสวนอนันต์ ::
  ผอ.เขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อถามไถ่ถึงสภาพทั่วไปของโรงเรียนรวมถึงระบบการสื่อสาร
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ชมภาพ
  เปิดรั้วสวนอนันต์ต้อนรับน้องป.6
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วต้อนรับนักเรียนชั้นป.6
จากโรงเรียนประถมในพื้นที่ต่างๆเพื่อมาแสดงความสามารถ
และการเยี่ยมชมโรงเรียน โดยในกิจกรรมมีผู้อำนวยการธนิต ทองธัญญะ
เป็นประธานในพิธี ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการประกวดแข่งขัน
การร้องเพลง วาดภาพตามเสียงเพลงละการแข่งขันฟุตซอล
ชมภาพ อัลบั้ม1 อัลบั้ม2
  ผ้าป่าการศึกษา
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โดยในช่วงเช้าได้ทำบุญตักบาตรจากนั้นได้มอบต้นผ้าให้กับตัวแทนครูนักเรียน
แล้วร่วมกันเดินบอกบุญงานทอดผ้าป่าการศึกษา
ชมภาพ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนสวนอนันต์ได้พานักเรียน
ระดับชั้นม.ต้นไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือหาดทรายสีดา
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561
และนักเรียนชั้นม.ปลาย ได้ไปทัศนะศึกษาแหลมผักเบี้ยกับโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี
ชมภาพค่ายลูกเสือ
ชมภาพค่ายทักษะชีวิต
  กิจกรรมค่ายคุณธรรม
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดค่ายคุณธรรม
ให้กับนักเรียน ในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
ชมภาพ
 กิจกรรมวันเด็ก
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
โดยมีโดยมีนายกสมาคมผู้ปกครองเป็นประธานในการเปิดงาน
ในกิจกรรมได้แจกของขวัญให้กับนักเรียนทุกคนและมีการจับฉลากของขวัญ
การแสดงดนตรีของนักเรียนการเต้น cover
ชมภาพ
  กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยคณะครูและนักเรียน
ได้พร้อมใจกันมาตักบาตรกันในวันนี้
ชมภาพ
  กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนจสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในกิจกรรมนี้มีผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี
มีการแสดงของนักเรียนและตอบปัญหาชิงรางวัล
ชมภาพ
  นิทรรศการพระเมรุมาศ
โรงเรียนสวนอนันต์ได้พานักเรียนทั้งหมด
ไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง
โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนในการรับและส่งนักเรียน
ทั้งไปและกลับ
ชมภาพ
  เฟื่องฟ้าเกมส์
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกีฬาภายใน เฟื่องฟ้าเกมส์
ขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ในกิจกรรมกีฬาได้มีการแข่งขัน
กีฬากันสามสี ได้แก่ สีเหลือง สีม่วงและสีฟ้า โดยมีสีชมพูเป็นคณะสีของครู
ที่ร่วมแข่งขันด้วยเพื่อเพิ่มสีสันของการแข่งขัน
ชมภาพ
 วันมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรม
วันมหาธีรราชเจ้าเพื่อระลึกถึงพมหากรุณาธคุณ
ในหลวงรัชกาลที่6 ผู้ริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
โดยในพิธีได้มีคุณครุบุญฤทธิ์ ทรัพย์มี เป็นประธาน
ชมภาพ
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประจำปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
โรงเรียนสวนอนันต์ได้เป็นศูนย์จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เรียนร่วม
โดยมีโรงเรียนส่งเข้าร่วมแข่งขัน 5 รายการคือ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
สมุดเล่มเล็ก การวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้น การวาดภาพระบายสี การเล่านิทาน
แต่ละโรงเรียนสามารถแสดงได้อย่างยอดเยี่ยม
ชมภาพ
 มุฑิตาคารวะ 2560
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมมุฑตาคารวะ
ให้แก่ครูผู้เกษียนอายุราชการ เพื่อให้นักเรียน
ได้แสดงมุฑิตาจิต ในปีนี้มีคุณครูผู้เกษียนอายุราชการ
จำนวนหนึ่งท่านคือ คุณครูนพประพร แซ่แต่
ชมภาพ
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดยมีผู้อำนวยการเป็นประธาน ในกิจกรรมนี้ได้มอบใบประกาศฯ
ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญ จากนั้นรับชมการแสดง
ละครวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนชั้นม.6
ชมภาพ
  กิจกรรมวันแม่
12 สิงหา มหาราชินี โรงเรียนสวนอนันต์สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีอันล้นเกล้าฯ
จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โดยในกิจกรรมมีผู้อำนวยการเป็นพระธานในพิธีในการกล่าวถวายพระพร ลงนามถวายพระพร
กระกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ตัวแทนแม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ชมภาพ
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันอาเซี่ยนและสัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมสามกิจกรรมในวันเดียว
คือวันภาษาไทยแห่งชาติ วันอาเซี่ยนและสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น
เพื่อให้นักเรีนได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์ภาษาไทย การเข้าสู่สมาคมอาเซี่ยน
และการสงเสริมให้มีการทำกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ
ซึ่งในกิจกรรมได้มีการแสดงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนทุกกลุ่มสาระฯ
ชมภาพ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เรื่องเยาวชนกับการเป็นพลเมืองไทยยุค4.0 คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ชมภาพ
  กิจกรรมถวายพระพร
เนื่องในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
ปฏิญาณตน รำถวายพระพร จากนั้นได้ลงนามถวายพระพร
นำโดนคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์และตัวแทนนักเรียน
ชมภาพ
 ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับเชิญจากค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ชวน ช่วย เชียร งดเหล้าเข้าพรรษา
ในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากเจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในพิธี
และได้พานักเรียนทหารมาเข้าร่วมครอบครูมวยไทยกับครูผู้ฝึกซ้อมมวยไทย
ชมภาพ
  กิจกรรมทัศนะศึกษา
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมทัศนะศึกษา
โดยบางนักเรียนม.ต้นไปพระนครศรีอยุทธยา
เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และนักเรียนม.ปลาย
ไปศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ชมภาพ
  กิจกรรรมแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนสวนอนันต์ได้กินกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยใช้เส้นทางถนนอิสระภาพ ถนนพรานนก
เข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ย้อยล้าวัดดงมูลเหล็ก ในปีนี้โรงเรียนสวอนันต์
ได้รับพระราชทานเทียนพรรษาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
เพื่ออันเชิญไปถวายวัดดงมูลเหล็ก
ชมภาพ
  กิจกรรมหล่อเทียน เวียนเทียน
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชา
วันเข้าพรรษาโดนช่วงเช้าได้มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่สอบ
นักธรรมเอกนักธรรมโทและนักธรรมตรีโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
จากนั้นได้ร่วมกันหล่อเทียนและเวียนเทียน ณ วัดดงมูลเหล็ก
ชมภาพ
  กิจกรรมทำบุญเช้าและวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนสวนอนันต์ได้ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุเช้าวันศุกร์
และกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี
และนำปฏิญาณตนพร้อมทั้งทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาณารณะ
ชมภาพ
  วันสันทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดยในช่วงเช้าได้เดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด
ในกิจกรรมประธานในพิธีได้มอบใบประกาศให้กันนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลคำขวัญ การวาดภาพและชมการแสดงของนักเรียน
ชมภสพ
  วันไหว้ครู 2560
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความซาบซึ้ง
ในพระคุณของครู ในกิจกรรมได้เชิญครูที่เกษียนอายุราชการ
และศิษย์เก่าดีเด่นมาร่วมรำลึกถึงโรงเรียน ในการนี้
ผู้อำนวยการธนิต ทองธัญญะได้เป็นประธาน
ในการมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กัยศิษย์เก่าดีเด่น
แล้วรับชมการแสดงของศิษย์ปัจจุบัน
ชมภาพกิจกรรม
   ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนสวนอนันต์ได้ประชุมผู้ปกครอง
เพื่อชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน
ระหว่างอยู่ที่บ้านกับที่โรงเรียน ในโอกาสนี้
ทางผู้ปกครองได้โหวตคุณสุชาณี แสงสุวรรณ
เป็นประธารเครือข่ายผู้แกตรองด้วย
ชมภาพกิจกรรม
   กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก
ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ในกิจกรรมนี้ผู้อำนวยการ
ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศฯและให้โอวาทแก่นักเรียน
พร้อมทั้งกิจกรรมการแสดงของนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม
  กิจกรรมทำบุญเช้า
เป็นประจำในทุกวันศุกร์โรงเรียนสวนอนันต์
ได้จัดกิจกรมทำบุญเช้าเพื่อได้ระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ชมภาพกิจกรรม
  ปฐมนิเทศก์นักเรียนใหม่
โรงเรียนสวนอนันต์ได้ปฐมนิเทศก์นักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แนะแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตลอดเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรม