Get Adobe Flash player
คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูล


เบญจภรณ์ โรเบิร์ตส (นามสกุลเดิม สารโกศล)

การศึกษา

มัธยมศึกษา(ต้น-ปลาย) โรงเรียนสวนอนันต์

ป.ตรี คณะการจัดการ เอกการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

ปี 2546 เข้าทำงานร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัท ฟูจิ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 

ปี 2549 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเขต ได้รับโอกาสย้ายไปทำงานประจำร้านอาหารไทยบางกอกคิทเช่น (บริษัทในเครือของฟูจิฯ) เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งงานผู้จัดการสาขากินซ่า จนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนสวนอนันต์มีพื้นที่น้อยแต่รู้สึกอบอุ่น อาจารย์ประจำวิชาทุกท่านมีความตั้งใจสอนดีมาก และน่ารักเป็นกันเอง สวนอนันต์ทำให้รู้จักเพื่อนแท้หลายคนที่ยังสนิทกันถึงปัจจุบันแม้จะย้ายมาอยู่ไกลถึงญี่ปุ่นยังติดต่อกันตลอด และเวลากลับไปไทยเพื่อนๆ ก็ยังมาเจอ เรียนที่สวนอนันต์ตั้งแต่ ม.1 – 6 สายวิทย์  เลือกขอโควตาการโรงแรม ราชภัฏสวนดุสิต (ในสมัยนั้น) โดยที่ไม่ได้เอนทรานซ์เพราะคิดว่าเราเลือกสิ่งที่เราชอบ และถนัด เมื่อเรียนจบได้ทำงานที่ตรงกับที่เรียนมา