Get Adobe Flash player
คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูล


นายกิตติพงษ์ รักษ์เกียรตินำชัย

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา (ต้น-ปลาย) โรงเรียนสวนอนันต์

วิทยาศาสตร์บันฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (ชื่อเดิม ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

ประวัติการทำงาน

2546 - 2554 : บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ในตำแหน่ง

Technical Specialist Engineer

2554 - 2556 : สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ในตำแหน่ง Senior System Engineer

2556 - ปัจจุบัน : สายงานเทคโนโลยี, ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์

ความทรงจำที่มีต่อโรงเรียน

รักและคิดถึงโรงเรียนเล็ก ๆ นี้มาก มีแต่สิ่งดี ๆในความทรงจำ ขอขอบคุณครูทุกท่านคอยอบรมบ่มนิสัย ทำให้ผมมีทุกสิ่งได้ในวันนี้