Get Adobe Flash player
คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูล

ประวัติศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล (ปัจจุบัน) นางสาวนงนุช  เวียงคำ

ชื่อ-สกุล (เดิม) นางสาวนงนุช  เวียงคำ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-914-53XX Facebook Nongnuch Wiangkham E-mai poompui_ab@hotmail.com

จบจากโรงเรียนสวนอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2549

ประวัติการศึกษา

          ปี

ชื่อวุฒิ

สาขา

มหาวิทยาลัย

2552

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2559

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประสบการณ์การทำงาน

-          ผู้ช่วยวิจัยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

-          นักวิจัยโครงการ  Salaya Stem Cell Research & Development Project มหาวิทยาลัยมหิดล

-          Technical Sala Representative บริษัท Advanced Medical Science