Get Adobe Flash player
คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูล

ประวัติศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล (ปัจจุบัน) นายสิริเชษฐ์  นุตไพโรจน์

ชื่อ-สกุล (เดิม) นายสิริเชษฐ์  นุตไพโรจน์

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 098-989-19XX Facebook - E-mai sirichets@hbirm.co.th

จบจากโรงเรียนสวนอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2540

ประวัติการศึกษา

          ปี

ชื่อวุฒิ

สาขา

มหาวิทยาลัย

-

ประถมศึกษาปีที่1-6

-

โรงเรียนราชวินิต

-

มัธยมศึกษาปที่ 3)

-

โรงเรียนราชวินิต

2544

รัฐศาสตร์

การเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประสบการณ์การทำงาน

-          ผู้จัดการโครงการคลิฟท์แอนด์บีชชะอำ

-          ผู้การโครงการฟลอร่าวิลล์

-          ผู้จัดการโครงการพระยาภิรมย์รีเจ้นท์

-          ผู้จัดการโครงการเดอะพาร์คแลนด์

-          ผู้จัดการนิติบุคคล เดอะพาทิโอบางแสน

-          ผู้จัดการนิติบุคคล เวอร์ทีค

-          ผู้จัดการนิติบุคคล คอนโดวันสยาม

-          ผู้จัดการโครงการอวุโส บริษัทนารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

-          ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทอินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

-          ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทอิเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด