Get Adobe Flash player
คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูล

ประวัติศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล (ปัจจุบัน) รุ่งทิวา  สนิทชัย

ชื่อ-สกุล (เดิม) รุ่งทิวา  สนิทชัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-772-22XX Facebook BaiiToeii Gal E-mai Mingliang sanitchai@outlook.com

จบจากโรงเรียนสวนอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2551

ประวัติการศึกษา

          ปี

ชื่อวุฒิ

สาขา

มหาวิทยาลัย

2555

ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

ศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์การทำงาน

     ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท เอส.เจ สกรูไทย จำกัด ซึ่งได้อยู่บริษัทตั้งแต่ช่วงฝึกงานและเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วทางบริษัทได้รับเข้าทำงานต่อและปัจจุบันทางบริษัทได้เห็นความสำคัญในเรื่องการใช้ภาษา จึงให้การสนับสนุนโดยส่งมาศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน และในตอนนี้กำลังจะทำเรื่องศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศจีนภายในปี2560นี้ด้วย