ข่าวประชาสัมพันธ์    โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     15 - 05 - 2566 : Ω ตารางเรียน นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     6 กุมภาพันธ์ 2566 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ
                                    ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 กุมภาพันธ์ 2566 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ
                                    ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     24 มกราคม 2566 : รับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
                             ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     12 มกราคม 2566 : เเจ้งการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     9 พฤศจิกายน 2565 : เเจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากกรณีพิเศษ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
      7 มิถุนายน 2565 : ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับทุนเรียนดี
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      7 มิถุนายน 2565 : ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      25 กุมภาพันธ์ 2565 : ประกาศรายชื่อนักเรียน มส. (หมดสิทธิ์สอบปลายภาค)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      25 กุมภาพันธ์ 2565 : ประกาศรายชื่อนักเรียนติด "ร" ให้รีบดำเนินการด่วน
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      22 กุมภาพันธ์ 2565 : แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากกรณีพิเศษ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      15 กุมภาพันธ์ 2565 : ประกาศรายชื่อนักเรียน มส. ให้รีบดำเนินการด่วน
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      11 กุมภาพันธ์ 2565 : การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      10 กุมภาพันธ์ 2565 : แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      27 มกราคม 2565 : การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    
 3 มกราคม 2565 :  ด้วยประธานสำนักงาน สพม.1 กลุ่ม 3 ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน
                                การสอนออนไลน์ในระหว่างวันที่ 4 - 7 ม.ค. 65 เพื่อป้องกันการแพร่
                                ระบาดองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      17 พฤศจิกายน 2564 : ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
      4 สิงหาคม 2564 : สอบกลางภาควันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     31 พฤษภาคม 2564 : รายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวและมอบตัว ปีการศึกษา 2564
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     29 พฤษภาคม 2564 : ประกาศแจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     28 พฤษภาคม 2564 : รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และกลางคัน
     25 พฤษภาคม 2564 : รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.4   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     23 พฤษภาคม 2564 : กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     28 เมษายน 2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งผู้สอน
                                รายวิชา ภาษาอังกฤษ

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     22 เมษายน 2564 : แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     5 มีนาคม 2564 : โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายจิรกร ฐาวิรัตน์
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     29 มกราคม 2564 : จ้งการเปิดสถานศึกษาามปกติ
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     04 มกราคม 2564 : แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)  
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     30 ธันวาคม 2563 : แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากกรณีพิเศษ
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     29 ธันวาคม 2563 : โรงเรียนสวนอนันต์ จะจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
                                ในวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ให้นักเรียนเรียนที่บ้าน โดยใช้ตารางเรียนปกติ
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     23 ธันวาคม 2563 : ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากกรณีพิเศษ COVID-19
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     30 ตุลาคม 2563 : ประกาศ-การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     10 กรกฎาคม 2563 : ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน-คุณเฉลิมพล-เนียมศรี
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     30 มิถุนายน 2563 : รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุน "คุณเฉลิมพล เนียมศรี"
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     26 มิถุนายน 2563 : ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     14 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
     และกำหนดการ ปีการศึกษา 2563

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     18 มีนาคม 2563 : การปิดการเรียนการสอน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563
     และ การเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 มีนาคม 2563 : เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส "โคโรน่า" COVID-19
     โรงเรียนสวนอนันต์  ขอ งดการประกาศผลการสอบ
     ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยจะดำเนินการดังนี้

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     ประกาศ-การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง-ซ่อมเเซม-ทาสีสนาม-เเละปรับปรุงประตูห้องเรียน
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     แจ้งหยุดเรียนเหตุพิเศษ เนื่องจากฝุ่น pm 2.5 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
      ระบบวัดแววของนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
      https://wudwaew.sesao1.go.th/ 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      1. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      
2.
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------