ข่าวประชาสัมพันธ์    โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     29 - 05 - 2567 : รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     01- 02 - 2567  มาตราการรักษาความปลอดภัย  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

     01 - 01 - 2567 :  รับสมัครนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2567 
                 รายละเอียดการสมัคร   
:  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ   

     


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     27 - 10 - 2566 :  ตารางเรียน นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     24 - 07 - 2566 :  แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
     ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     15 - 05 - 2566 :  ตารางเรียน นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
      6 - 02 - 2566 :  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ
      ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
      1 - 02 - 2566 :  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ
      ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     24 - 01 - 2566 :  รับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
    ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     12 - 01 - 2566 :  เเจ้งการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี   2563  2564  |  2565  |